Viişoara – Parohia “Sfântul Gheorghe”

ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în satul Viişoara, comuna Cobadin, judeţul Constanţa, la DN 3, la o distanţă de 40km faţă de oraşul Constanţa. Viişoara se învecinează la răsărit cu localitatea Cobadin, la nord cu Izvorul Mare şi Ciocârlia, la vest cu localitatea Pietreni, iar la sud cu localitatea Negreşti. Denumirea sub care apare satul Viişoara pentru prima oară, în documente, este Caciamac, care se află la o distanţă de 5km faţă de actualul amplasament al satului. Din cauza izbucnirii ciumei, mare parte din populaţia turcă a murit, iar satului Caceamac i s-a dat foc. O parte din supravieţuitori s-a instalat în actuala vatră a satului, în partea de sud, iar în partea de nord au venit români păstori din părţile Sibiului. Din cauza lipsei de apă s-au iscat neînţelegeri între cele două etnii; românii rămânând majoritari. Până în anul 1926 localitatea a păstrat numele de Caceamac, iar după această dată s-a numit Viişoara, denumire primită după viile care înconjurau atunci satul. Populaţia era compusă din români, turci şi tătari. Ocupaţia principală o constituia creşterea animalelor.

 

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORICUL ZIDIRII EI] Construcţia bisericii cu hramul “Sfântul Gheorghe” a început la 25 martie 1898, când a fost aşezată piatra fundamentală, iar la 26 octombrie 1898, s-a terminat construcţia din piatră şi cărămidă şi acoperişul cu tablă galvanizată. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica are formă de cruce, cu turlă mare octogonală pe naos şi două turle mici. Stranele au fost înlocuite în anul 1984 cu unele din lemn de frasin băiţuit fiind sculptate şi confecţionate într-un atelier local, de o calitate superioară. Exteriorul bisericii a fost renovat în anul 1984, din resurse proprii. [PICTURA] Pictura s-a realizat  în anul 1899 de către pictorul Nicu Stoieinescu din Râmnicul Sărat. Sfinţirea s-a făcut în 1902 de către Preasfinţitul Pimen şi a fost resfinţită în 1924. În timpul războiului din 1916-1918 pictura a fost deteriorată. Între 1980-1981 s-a efectuat o nouă pictură în tehnica frescă, fiind resfinţită de către Preasfinţitul Epifanie. În pridvorul bisericii se păstrează placa de marmură cu următorul conţinut: “ACESTA BISERICĂ SA CONSTRUIT DE OBŞTEA LOCUITORILOR DIN COTUNAH CACEAMAC ÎN ANUL 1898 ÎN ZILELE REGELUI CAROL I FIIND EPISCOP AL DUNĂREI DE JOS PREA SANTITULUI D.D. DR PARTENIE ŞI SA TERMINAT ÎN ANUL 1902 ÎN ZILELE PREA SANTITULUI D.D. DR PIMEN PRIN STĂRUINŢA COMITETULUI COMPUS DIN GEORGHE G. POPA PRESEDINTI, ION MIHAIL CASIER, ȘI MEMBRII ION DRĂGAN, MIHALCEA VARSAN, ION NEGUŢU, RADU VOINEA, DUMITRU MUNTEANU, ION GLĂVAN, MATEI COCARLEA, DOBRE COSTEA, ION CHIVULESCU, ENACHE PASCU.” Până în 1908 biserica din Viişoara aparţinea ca filială de Parohia Cocargea (Pietreni). De la această dată a devenit biserică parohială având afiliate şi satele Cocargea şi Cobadin. [ANEXE] Clopotniţa a fost ridicată o dată cu biserica din acelaşi material. În anul 1942 s-a înlocuit cu o nouă clopotniţă construită din beton armat şi acoperită cu tablă galvanizată. Prea Sfinţitul Episcop Chesarie cu ordinul nr. 2476/1944, constată următoarele꞉ “clopotniţa este mare şi foarte frumoasă. Unică în tot judeţul Constanţa”. În anul 1982 s-a cumpărat de la fostul preot, Victor Marinescu, locuinţa care serveşte drept casă parohială. Actualmente în casa parohială funcţionează cantina socială, biblioteca parohială şi arhiva parohiei. [ȘIRUL PREOȚILOR]: Eustaţiu Doicescu (1899-1901), Oprişan Popescu (1901-1903), Stan Marinescu (1903-1916), Dima Moscu (1916-1919), Pavel Rotaru (1919-1920), Gheorghe Stănescu (1920-1924), Ieromonahul Stelian Doroş de la Dervent (1924-1926), Ion Chivu (1926-1939), Victor Marinescu (1939-1982), iar din 1982 preotul Costan Dănuţ.

 

CIMITIRUL. Parohia are un cimitir vechi datând de la începutul secolului trecut, repartiţie din anul 1898, cu o suprafaţă de 13152mp. Din anul 2000 funcţionează şi cimitirul nou cu o suprafaţă de 10000mp.

ACTIVITAȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALA, ACTIVITATE FILANTROPICA] Nu este cazul.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În incinta casei parohiale funcţionează biblioteca. Biserica patronează cantina socială, unde iau masa de prânz circa 150 de copii.

DATE DE CONTACT. [HRAM] ”Sfântul Gheorghe“ [ADRESA] Str. Crângului nr. 234, localitatea Viişoara, comuna Cobadin, judeţul Constanţa. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon şi site oficial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *