Mănăstirea 23 August

ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. Mănăstirea 23 August cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”și„Sf.Ier. Nicolae și Bretanion” este amplasatăîntre lacul Tatlageac și Marea Neagră, pe teritoriul localității 23 August,în partea de S-E a județului Constanța. În acest ținut dintre Dunăre și Marea Neagră, istoricul Adrian Rădulescu amintește de descoperiri făcute în zona sudică a Dobrogei care au scos în evidență morminte din a doua epocă a fierului. Localitatea 23 August se află la o distanță de 30 km de Constanța, pe DN 39 Constanța –Mangalia.Mănăstirea a luat ființăîn anul 2003 pe locul donat de familiile Lungu Nicolae și Antohe Nicolae, din dorința de a reactiva, după mai bine de 50 de ani,  un așezământ monahal închinat Sf. Ier. Nicolae și Bretanion. În anul 1926 se înființează Mănăstirea Tatlageac în apropierea lacului căruia îi poartă numele,în localitatea  Domnița Elena, astăzi 23 August,în prezența Alteței Regale – Principesei Elena, istoricului Nicolae Iorga, al PS Gherontie Nicolau al Constanței și a altor autorități locale și centrale. Piatra de temelie s-a pusîn data de 2 iunie 1929. Cu aceasta ocazie se atribuie mănăstirii numele de Sf. Elena de la Mare, care începând cu anul 1996 este reamplasatăîn localitatea Costinești.Mănăstirea a fost desființatăîn anul 1950. Actuala mănăstire se organizeazăîn 2004, prin venirea a doi monahi,care au început construirea unui paraclis și a corpului de chilii, sub îndrumarea starețului Macarie Sima, care a păstorit pânăîn anul 2008,urmat fiind de protos. Chesarie Bertea.Din anul 2009, odată cu venirea Ierom. Martinian Negura ca stareț al mănăstirii, s-au început lucrările de ridicare a stăreției și a bisericii mari, care din anul 2012 sunt continuate de actualul stareț al mănăstirii – protos. Nicandru Valache.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. Biserica mare a mănăstirii închinată Adormirii Maicii Domnului este ctitorită de binecredincioșii creștini Vasile, Petrino și Victor Purice, după planurile arhitectului Teodor Ion din Constanța. Stilul arhitectural al bisericii mari este românesc de influență bizantină, respectând caracteristicile tradiției arhitecturale ortodoxe cu decorațiuni exterioare din piatră naturalăși cărămidă. Biserica nu este pictată. În prezent sunt în desfășurare lucrări de ridicare a clopotniței în același stil arhitectural și a zidului împrejmuitor. Biserica nu deține obiecte de valoare.

DATE DE CONTACT MĂNĂSTIRE. [HRAM]  „Adormirea Maicii Domnului”și „Sf. Ierarhi Nicolae și Bretaniom”. [ADRESA] Localitatea 23 August, judConstanta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *