Mănăstirea Adâncata

ISTORICUL COMUNITĂȚII. Pe teritoriul comunei Aliman există cetatea Sacidava (așezare geto-dacicăși castru roman, epoca romană, sec. II – III) și o zonă fosiliferă (rezervație naturală), cu o suprafață de 15 ha. Comuna Aliman apare pe hărțile istorice de peste 260 de ani, în acea perioada activitatea de baza fiind păstoritul oilor, teritoriul comunei beneficiind de o mare suprafață de pășune naturalăși păduri.Izvoarele  istorice ne  oferă  amănunte  privind întâlnirea  cu  civilizația  romană  și  bizantină, ale  sfințeniei  cu  care  s-au  păstrat culorile  românețti, în tot  timpul  îndelungatei  stăpâniri  otomane, între care dragostea  pentru  slava scrisă  în  cărțile  românești  rămase  de  referință.

ISTORICUL BISERICII. Pe raza satului Adâncata se afllă o biserică de piatră ridicată în anul 1920, care servea ca biserică parohiala. Istoria zbuciumatăa acestei biserici a lăsat amprenta peste veacuri, în anul 1940 se oprindu-se construcţia bisericii din cauza începerii rărboiului.Abia în anul 1958 se reușeste să se acopere biserica cu tablă, dar în anul 1972 biserica este părăsită pentru că satul a fost părăsit de locuitori. Lăsată în paragină mulţi ani, aceasta biserica este readusă al viaţă prin purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Teodosie, care în anul 2007 înfiinţează aici o mănăstire, pentru a se continua viaţa bisericească în această zonă de adevarată sihăstrie.

DATE DE CONTACT MĂNĂSTIRE. [HRAM] „Sfinții Împărați Constantin și Elena”;[ADRESA]Sat Adâncata, comuna Aliman, județul Constanța, cod poștal 907025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *