Paraclisul Constanța „Sfântul Calinic de la Cernica”

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Piatra de temelie s-a pus pe data de 17 iunie 2007, când Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a sfințit locul unde avea să se înalțe acest paraclis.

B.ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Acesta s-a construit în perioada 20 iunie 2007 – 25 mai 2008. Pe data de 30 mai 2008, s-a oficiat Sf. Liturghie în acest paraclis, de către Înaltpreasfințitul Teodosie Arhiepiscopul Tomisului, dată când s-a sfințit acest locaș de cult. Biserica este construită în întregime din lemn de brad adus din zona comunei Valea Plopului, Jud. Prahova. Are formă de corabie cu o singură turlă, așezată deasupra bolții în pronaos. Turla este o construcție cu baza pătrată cu latura de 2,25 m și o înălțime de 11 m. Turla este îmbrăcată în întregime cu șindrilă din brad în formă de coadă de rândunică. În apropierea coamei de la acoperiș există o deschidere pe toată lățimea turlei cu o înălțime de 0,5 m în cele patru laturi, având posibilitatea vederii libere în jurul acesteia. Turla este acoperită cu șindrilă din fag în formă de solzi, iar deasupra ei se află o cruce impunătoare din inox prevăzută cu un paratrăznet cu o coborâre dublă, oferind astfel un coeficient de siguranță ridicat la descărcări electrice.
[ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Dimensiunile construcției sunt: lungimea bisericii este de 17 m, incluzând altarul, naosul, pronaosul și pridvorul iar lățimea bisericii este de 8 m la exterior. Biserica este învelită cu șindrilă din fag în formă de solzi, iar spre altar cât și spre pridvor pe coama acoperișului se află încă două cruci din inox atât pentru a marca că este locaș ortodox cât și pentru siguranța la descărcări electrice, acestea fiind prevăzute cu paratrăznete, toate fiind legate la o centură de împământare. Acoperișul are o înălțime de 5 m și o pantă înclinată de 6,5 m pentru scurgerea rapidă a apei. Biserica are în structura de rezistenșă 44 de montanți (bârne) înalți de 3,5 m care dau înălțimea bisericii, ce pornesc din podea și până la streașină. Aceștia au latura de 18cm pe 18cm și sunt montați pe verticală, încadrați sus și jos între bârne de aceeași dimensiune de 18 cm pe 18 cm, bârne ce se află pe tot perimetrul bisericii. Podul este construit din rigle de 12 cm și 10 cm pe latură, asterială sub șindrilă cu numeroase rigle de legătură și contravântuiri, asigurând o rezistență dar și o flexibilitate specifică construcțiilor din lemn. Montanții au contravântuiri pentru rezistență la vânt puternic și sunt acoperiți la exterior cu scânduri din brad așezate pe orizontală. Toți pereții exteriori ai bisericii sunt vopsiți cu bait tech.

Pereții exteriori au 8 ferestre de dimensiuni relative mici de 1 m pe 0,5 m lățime. Împărțirea ferestrelor s-a realizat astfel: trei pe peretele din partea de Nord, două ferestre spre peretele din Sud și trei ferestre la altar pe fiecare din laturile jumătății de hexagon spre Est. Biserica are la interior pereții realizați din lambriuri din brad așezate pe orizontală, date cu lac incolor. Între pereții exteriori și cei interiori se află o folie din aluminiu pentru a nu reflecta căldura spre exterior precum și trei straturi de câte 5 cm din cronoterm (material izolator specific locuințelor din lemn) asigurând o izolație termică ridicată. Altarul este în formă de jumătate de hexagon, având o lungime de 3 m și o lățime de 7,6 m la interior, are o boltă de 1/2 sferă cu un diametru de 7,6 m, cu extremitățile naos sprijinite pe doi stâlpi lipiți de o parte și de alta a catapetesmei, de zidurile dinspre Nord și Sud. În încăperea altarului se află în fața sfintei mesei o cruce din lemn de brad înaltă de 2,5 m precum și cele două molenii tot din lemn de brad, toate fiind pictate în ulei. Naosul este în formă de pătrat cu latura de 7,6 m și are o boltă 1/2 de cilindru cu același diametru de 7,6 m, sprijinit spre altar pe cei doi stâlpi de la marginile catapetesmei, pe care se sprijină și bolta de la altar, iar spre pronaos, tot pe cei doi stâlpi marginali, ce continuă din turlă spre podea, întocmai ca cei de la catapeteasmă și care despart naosul de pronaos. Urmează pronaosul care este în formă de dreptunghi cu lungimea de 4,5 m și lățimea de 7,6 m. Deasupra lui se află baza turlei. Tot în acest spațiu de deasupra pronaosului s-a format un cafas. Urmează în continuare pridvorul ce se află în exteriorul bisericii, separat de peretele exterior spre Vest. Acesta are o lățime de 8 m cu o lungime de 2 m, încadrat spre est de peretele bisericii, iar spre Vest de patru stâlpi din brad sculptați. Pridvorul este înconjurat de un gărduț din lemn din brad, pe partea de la Nord și pe partea de la Sud iar pe partea de Vest la mijloc gardul este înterupt pentru acces. Gărduțul are modele populare decupate mecanic. Intrarea în biserică se face pe ușa de la pridvor (din două foi) confecționată din lemn de stejar, cu dimensiunile de 1,9 / 1,8 m. Mai există și a doua ușă de acces în biserică, pe peretele dinspre Sud al naosului, dintr-o singură foaie. Există deasemenea o a treia ușă la altar spre peretele din Sud tot dintr-o singură foaie, pentru accesul preoților. Ultimile două uși sunt în tăblii, confecționate din brad și vopsite cu baiț tech. Acoperișul paraclisului este din șindrilă și tratat cu ulei de in fiert.
[PICTURA] La exterior, pe peretele dinspre Sud și dinspre Vest, în partea superioară a peretelui, se află zece picturi în ulei pe lemn în formă de medalioane, cu un diametru de 40 cm. Deasemenea, de o parte și de alta a ușilor de acces din pridvor se află două picturi în ulei pe lemn a Sf. Ap. Petru și a Sf. Ap. Pavel. Pictura este realizată parțial în interior. Pe bolta altarului se află pictată Sfânta Maria cu pruncul în brațe (Oranta), în naos pe boltă este pictată Icoana Mântuitorului-Pantocrator, la demarcația dintre naos și pronaos pe boltă se află pictată Icoana Sfintei Treimi, de o parte și alta a catapetesmei în naos pe peretele din Nord și pe cel din Sud se află cele două icoane ale Sf. Ana și a Sf. Ioachim iar în pronaos sub turlă se află pictat Sf. Ioan Botezătorul. Aceste icoane enumerate sunt pictate direct pe peretele din lemn al bisericii. A fost nevoie de o pregătire specială a peretelui prin fixarea unei plase din oțel prinsă de perete, apoi s-a folosit un adeziv peste această plasă, după care s-a dat cu un gled de proveniență germană și abia apoi s-a realizat pictura în ulei, între anii 2007 și 2008. Pictorul care a executat aceste icoane este Pr. Gheorghe Mihai. Celelalte picturi ale Sf. Parascheva, Sf. Împărați Constantin și Elena, Sf. Gheorghe, Deisis, Sf. Nicolae, Sf. Nectarie și a Sf. Andrei au fost pictate pe lemn din tei și atașate pe pereții bisericii prin rame din lemn. Catapeteasma este din lemn din brad. Pe aceasta se află deocamdată icoane litografii acoperite cu sticlă. Deasupra catapetesmei în mijloc se găsește crucea răstignirii, încadrată de cele două molenii, înfățișând pe Maica Domnului și pe Sf. Ev. Ioan, realizate în ulei pe lemn. Celelalte icoane de pe pereții interiori sunt litografii acoperite cu sticlă încadrate în rame din lemn. Sub Icoana Mântuitorului-Pantocrator se află un candelabru din bronz cu 12 becuri mignion, deasemeni sub icoana Sf. Ioan Botezătorul se află un candelabru din bronz cu 13 becuri mignion iar pe pereții laterali se află câte 6 aplice din bronz cu câte două brațe cu becuri mignion, având la mijloc două capete de vulturi. Starea actuală a bisericii este foarte bună, fiind o construcție solidă și făcându-se neîntrerupt reparații de întreținere, atât în interior cât și în exterior. Procesul de înfrumusețare a paraclisului continuă prin pictarea de noi icoane pe lemn, prin realizarea unei catapetesme din lemn de tei.
[ȘIRUL PREOȚILOR] Preot paroh Niculae Dragomir.
C.CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.
D.ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.
E.PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a. ] Nu este cazul.
F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Calinic de la Cernica“; [ADRESA] cartierul Compozitori; [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *