Parohia Constanța “Adormirea Maicii Domnului II”

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE.
Parohia este situată în cartierul Tomis III, din orașul Constanța, pe vechiul teritoriu al satului Anadalchioi, cuprins în aria delimitată de actualele străzi Barbu Delavrancea, Soveja, Primăverii, Ion Rațiu și Poporului.
Existența unei așezări umane în această zonă este atestată prin descoperirea arheologică a unui tumul (mormânt) din epoca bronzului la Constanța – cartierul Anadalchioi. Numele localității Anadalchioi este de origine turcă. După ocuparea Dobrogei de către turci și tătari (sec. XII – XIII), așezările dobrogene primesc denumiri turcești care arată locul de unde sunt aduși colonizații Imperiului Otoman în această zonă: Anadalchioi (satul anatolienilor), Arnăuțchioi (satul albanezilor), Lazchioi (satul lazilor), etc…
Satul Anadalchioi era așezat în partea nordică a vechii cetăți a Tomisului, ulterior a orașului Constanța, fiind despărțit de acesta de garnizoana militară. În partea sud – vestică era mărginit de localitatea Coiciu, actualmente inclusă în orașul Constanța. Partea nordică a satului era mărginită de Lacul Tăbăcăriei (Ghiolul Mic).
La începutul secolului XX, populația satului era alcătuită din români, germani, turci, evrei, armeni, ruși, greci. Între români erau și fârșeloți (o ramură a aromânilor)

În 1928 satul Anadalchioi devine cartier al orașului Constanța. Extinzându-se orașul înspre nord, nord – vest se extind și granițele Parohiei Adormirea II, în perimetru străzilor Ștefăniță Vodă, Aurel Vlaicu, Alexandru Lăpușneanu. Construindu-se biserici în această zonă, Parohia Adormirea II, revine la vechile fruntalii ale satului Anadalchioi.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
Biserica Adormirea II este situată pe bulevardul Tomis nr. 230. Numele îi vine de la biserica parohială care are hramul Adormirea Maicii Domnului. Întru-cât în orașul Constanța mai există o biserică cu acest hram, construită între 1900 – 1911, iar satul Anadalchioi a intrat în componența orașului Constanța în anul 1928, bisericii și parohiei din Anadalchioi i s-a dat denumirea Adormirea II Constanța.

I se mai spune și Biserica Albă, deoarece dintotdeauna a fost zugrăvită exterior în alb, având acoperișul din tablă argintie.
Terenul, în suprafață de 4597 m², pe care este construită biserica a fost primit prin donație făcută de un credincios, la sfârșitul veacului al XIX-lea. Donația a fost făcută de către Vasile Teodoru către Primăria Anadalchioi, cu mențiunea ca pe acest teren să fie construită o biserică pentru nevoile spirituale ale credincioșilor satului.
Posesia bisericii asupra acestui teren a fost contestată de arhitectul Mihran Caseikbasian, care intentează proces primăriei Anadalchioi și Casei Bisericii din Ministerul Cultelor, proces prin care revendica terenul. În anul 1925, după 14 ani de dispute juridice, Tribunalul Constanța stinge conflictul dintre Caseikbasian și Primăria Constanța, terenul revenindu-i parohiei, iar Mihran Caseikbasian primește în schimb două loturi de câte 900 m² în cartierul Coiciu.
La începutul anului 1904 se formează un comitet alcătuit din Ioan Georgescu – președinte, Ștefan Ionescu – vicepreședinte, Anastase Anton – casier, Nicolae Ganef, Cristu Ceacu, Simion Tănase și Tănase Dabo – membrii în scopul demarării lucrărilor de construire a bisericii.
Planul bisericii a fost întocmit de inginerul Dimitrie Bănescu șeful Serviciului Tehnic al județului Constanța. La 3 octombrie 1904 se pune piatra de temelie a acestei biserici în cinstea și pomenirea „Adormirii Maicii Domnului”, preot fiind Teodor Georgescu care depune aleasă strădanie la pornirea acestei lucrări. Construcția bisericii s-a făcut în regie proprie. Majoritatea materialelor au fost dăruite de enoriașii din Anadalchioi și de alți creștini din Constanța. Transportul materialelor a fost asigurat tot de enoriași, sprijiniți și de creștinii de alte confesiuni (nemți luterani și chiar de turci musulmani). În anul 1908 strădaniile se încununează prin sfințirea locașului, de către Preasfințitul Pimen Georgescu, Episcop al Dunării de Jos, însoțit de Protoiereul județului Constanța preotul Ioan Grigorescu, în prezența ministrului Culturii Spirul Haret.
Biserica Adormirea II este construită din piatră și cărămidă, în formă de Cruce, cu o turlă (cupolă) pe naos și două turle care străjuiesc intrarea ce se face printr-un pridvor deschis. Biserica are 26.7 metri lungime și în partea cea mai lată are 14 metri, suprafața totală fiind de 266 m².
În 1914 se încep demersurile pentru construirea unei clopotnițe de 21,12 m² în latura nordică a bisericii, lucrări care vor fi definitivate în anul 1915.
În anul 1979 prin adresa 1380 / 15.02.1979, Serviciul de Gospodărie Comunală și Locativă a județului Constanța impune cedarea de către biserică în scopul construirii de locuințe a unei suprafețe de 3585 m² de teren din curtea bisericii și a centralei termice, construită nu cu mult înaintea acestei date. Se promite în schimb construirea altei centrale termice și a altei clopotnițe din zidărie în locul celei vechi din lemn. Se ia terenul și centrala dar promisiunile nu se mai onorează, biserica fiind nevoită să construiască pe propria cheltuială o altă centrală și o altă clopotniță.
Biserica este împodobită cu pictură în ulei, în stil realist. Nu avem date precise despre timpul pictării bisericii, pictor fiind se pare Cardaș din orașul Tulcea. În anii 1930, 1947 și 1962 au fost executate lucrări de renovare a picturii afectată de fumul lumânărilor care ardeau în biserică. Este cunoscut colectivul de pictori al ultimei restaurări din 1962, colectiv format din Ion Mușcelean, Iuliu Goler și preotul Constantin Lembrău. Între anii 1993 – 1994 s-a făcut o nouă spălare a picturii și a fost înlocuit mobilierul din biserică.
În cei aproape 107 ani, la altarul acestui sfânt locaș au slujit: Preot Teodor Georgescu, Preot Constantin Provinceanu, Preot Constantin Pâslaru, Preot Visarion Petculescu, Preot Ștefan Bumbac, Preot Neagu Vechiu, Preot Nicolae Voicu, Preot Nicolae Picu, Preot Stănică Hogea, Preot Ion Neagu, Preot Mitică Staicu. În prezent soborul slujitorilor Parohiei Adormirea II Constanța, este alcătuit din Preot Vasile Dancu, Preot Ioan Rusu, Preot Ștefan Ion, Preot Stelian Florin Dabija.
Biserica nu deține obiecte de valoare.

C. CIMITIRUL
După construirea bisericii, Primăria din Palazul Mare dă în administrarea parohiei cimitirul Anadalchioi, care după 1948 trece în administrarea Primăriei Constanța. În prezent Parohia Adormirea II, Constanța nu are cimitir propriu sau în administrare.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT
În ultimii patruzeci de ani, răspunsurile la Sfânta Liturghie sunt date de un cor mixt alcătuit din membrii ai corului filarmonicii locale și din credincioși înzestrați cu aptitudini muzicale. În postul Crăciunului se susțineau și se susțin concerte de colinzi în afara programului de slujbă. Numărul mare de auditori din tot orașul făcea să se susțină mai multe reprezentații.
Pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor de bacalaureat sau de testare națională s-au organizat meditații la diverse discipline sub îndrumarea benevolă a unor profesori din parohie.
Activitatea filantropică a fost susținută de preoții parohiei prin direcționarea directă a unor ajutoare către cei aflați în nevoie.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
Fără a dispune de un local adecvat activității filantropice, administrația parohială vine în ajutorul celor nevoiași prin colecte de bunuri pentru aceștia. Astfel a devenit tradiție împărțirea de haine și diverse alimente membrilor unei asociații de persoane cu dizabilități, precum și multor familii cu venituri modeste.
Se are în vedere o dată cu redobândirea unei părți din terenul de care a fost deposedată parohia, să se construiască un centru destinat activităților filantropice și culturale.

F. DATE DE CONTACT
Parohia Adormirea Maicii Domnului II
Bulevardul Tomis, nr. 230
Constanța
Telefon: 0241.645.177

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *