Parohia Cumpăna I

A. STORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE.[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V.GEOGRAFIC, ISTORICO – DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] La 10 km sud-vest de oraşul Constanţa se află comuna Cumpăna. La intrare în comună prin partea de est în partea de sud a şoselei este aşezată Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Până în anul 1930 satul s-a numit Hasiduluc şi a fost înfiinţat înainte de 1877, având populaţie romano-musulmană. Romanii erau în număr de 70-80 familii, veniţi în majoritate din Ardeal şi din regiunile de munte cu turmele la păşunat.
B.ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.[ISTORIA ZIDIRII EI]După primul razboi mondial între 1916-1918 musulmanii au plecat din comună, însa nu toţi. În anul 1924 prin efectul legii agrare au venit mulţi ţărani din judeţele: Olt, Argeş, Sibiu şi au fost împroprietăriţi cu 10 ha teren arabil. În scurt timp numărul familiilor a crescut la 24 şi aceştia au simţit nevoia zidirii unui locaş de rugăciune. Se ocupau cu creşterea vitelor şi aveau în vremea aceea 35 ha paşune islaz în partea de răsărit a satului spre oraşul Constanţa. Fiind buni gospodari şi-au ridicat case în locul bordeielor în care au locuit la început multă vreme fiind foarte săraci. Biserica nu a existat în satul Cumpăna şi nici preot. Aveau nealterat sentimentul religios al regiunilor de unde veneau. Au constituit un comitet bisericesc şi cu aprobarea autorităţilor timpului, cu două condice de subscripţie existente în arhiva parohiei, au plecat la adunare de fonduri pentru zidirea noului locaş de biserică. În anul 1924 a pus temelia pe un teren dăruit de Primarie. Pe acest loc a fost cândva construită o fierarie şi o prăvălie a unui grec care a plecat din ţară.
S-a clădit această sfântă Biserică cu hramul Adormirea Maicii Domnului între anii 1924-1928 de către locuitorii parohiei Cumpăna şi s-a sfinţit în anul 1937 de către P.S.S. Episcopul Gherontie al Tomisului. Între anii 1965-1967 cu Binecuvântarea P.S.S. Episcopul Chesarie al Dunarii de jos cu osteneala P.C. Preot Alexandru Dumitrescu, cu contribuţia bunilor enoriaşi şi cu ajutorul sfintei Episcopii s-a pictat în stil bizantin, tehnica “Tempera” această sfântă biserică de către P.C. Preot Constantin Lembrau din Constanţa.
Biserica este construită din piatră şi cărămidă, în formă de cruce cu trei turle în stil bizantin, acoperită cu tablă, cu un balcon pe stâlpi în faţă, în prezent acest balcon este închis cu geamuri pentru hotele de vii şi morţi, instalate în el. Lucrările de construire a noului locaş au fost executate de meşterul zidar, Avram Marcu din Constanţa şi s-au terminat în anul 1928. Preoţi până la această dată nu au fost la Cumpăna, serviciile enoriaşilor erau oficiate de preoţii din oraşul Constanţa. Între anii 1928-1936 s-a confecţionat mobilierul de lemn de stejar sculptat de meşterul Tănase Maravei din oraşul Constanţa, precum şi toate icoanele de pe catapeteasma din lemn de tei. În anul 1928 a fost numit preot Alexandru Dumitrescu care după multe strădanii a înfiinţat parohie de stat. În anul 1937 au fost pictate icoanele de pe catepeteasma bisericii de zugravul necunoscut. Între anii 1965-1967 prin strădania preotului Alexandru Dumitrescu s-a pictat biserica în tehnica “Tempera” de P.C. Preot Lembrau Constantin din Constanţa, cu ajutorul sfintei Arhiepiscopii şi a bunilor săi enoriaşi. Preotul Alexandru Dumitescu la 11 ianurie 1976 îşi încetează activitatea prin deces şi este înmormântat în curtea bisericii.
Preot Ionescu Alexandru, transferat la cerere şi numit la parohia Cumpăna de Sfinta Arhiepiscopie a Tomisului şi Dunarii de Jos la 1.03.1976, venind de la parohia Hagieni, Ialomiţa. Încă din primele zile ale venirii sale se ocupă de consolidarea şi întreţinerea bisericii.
În anul 1994 se transferă, de la Parohia Ostrov jud. Tulcea, Pc.Pr.Pandele Iulian,care pune piatra de temelie a Bisericii cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, înfiinţând astfel Parohia Cumpăna II.
În anul 2001 la data de 1 octombrie Pc.Pr.Alexandru Ionescu se pensionează şi Arhiepiscopia Tomisului decide ca la Parohia Cumpăna I să slujească Pc.Pr. Poenaru Daniel Ştefan şi Pc.Pr. Bumb Alin Cosmin,care să păstorească pe mai departe această parohie.
Biserica a fost reparată capital în anii 2007- 2008 cu ajutorul contribuţiei consiliului parohial şi a credincioşilor având sprijinul consiliului local Cumpăna şi a doamnei primar Mariana Gaju ,fiind resfinţită la 15 august 2008 de Înalt Prea Sfinţitul Dr.Teodosie Petrescu-Arhiepiscopul Tomisului.
C. ACTIVITATI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT.[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ].Parohia este implicată în parteneriate cu Liceul tehnologic “Nicolae Dumitrescu” şi vine constant în ajutorul familiilor nevoiaşe care se bucură de sprijinul acordat.
D. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI[ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE S.A.].Ocazional, Parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară şi răspunde nevoilor duhovnicesti ale credincioşilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *