Parohia Mireasa

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Mireasa este situată în judeţul Constanţa, comuna Târguşor şi aparţine de Protoieria Carsium (Hârşova). Situat în partea central-nordică a Dobrogei, la o distanţă de 45 de kilometri de municipiul Constanţa, satul Mireasa se învecinează la nord cu comuna Pantelimonu, la sud cu satul Dorobanţu, la est cu comuna Târguşor, iar la vest cu satul Gălbiori. Relieful este specific podişului dobrogean, cu dealuri de calcar. Ţinutul deosebit de pitoresc, bogat în monumente naturale şi arheologice, este străbătut de valea părâului Casimcea, mărginită de dealuri cu forme ciudate şi cu peşteri adânci. Relieful actual constituie un podiş cu altitudine medie de 250 de metri, cu climat temperat-continental, cu precipitaţii din cele mai scăzute, media anuală fiind de 450 mm/an . În trecut, satul se numea Ghelengic care, în limba tătară, înseamnă mireasă. Înainte de 1877 aici era un centru tătăresc care număra aproximativ 400 de familii. După 1878, aici se aşează patru familii de mocani veniţi din Transilvania. Apoi, în perioada 1886-1892 vin alte familii din judeţele Brăila şi Râmnicu Sărat. La începutul secolului XX, satul număra 82 de familii de români şi 40 de familii de tătari. Ceilalţi tătari au luat drumul Orientului imediat după Războiul de Independenţă . În anul 1898, în sat se construieşte o şcoală în care învăţau aproximativ 40 de elevi .
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. Construcţia bisericii din satul Mireasa a început în anul 1905, cu sprijinul locuitorilor din sat, având hramul „Adormirea Maicii Domnului”. În anul 1916 biserica, construită din piatră şi cărămidă, a fost terminată şi împodobită cu obiecte sfinte. Părintele paroh din acea vreme consemnează într-un document ce se află în Arhiva Arhiepiscopiei Tomisului următoarele: „În luna august 1916, împreună cu 5 oameni, ne-am dus la Protoieria Constanţa spre a cere autorizaţia pentru sfinţirea bisericii; rezultatul a fost ca după 15 august să se sfinţească. Dar, începându-se războiul mondial în 1916-1918, a rămas biserica nesfinţită cu toate obiectele într-însa” . În timpul primului Război Mondial, biserica a fost magazie pentru bucate. După război, bisericii i s-au făcut reparaţiile necesare, iar catapeteasma s-a refăcut prin strădania preotului Epaminonda Mihăilescu de la parohia Pazarlia (Târguşor) şi pe cheltuiala locuitorilor satului. Astfel, la data de 9 noiembrie 1932, protoiereul de Hârşova face recepţia în vederea sfinţirii.
[ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica are o lungime de 20,73 m, iar lăţimea la abside este de 12,42 m. Înălţimea la turlă este de 16,7 m. Biserica este construită din piatră şi cărămidă, având plan treflat, cu o turlă octogonală pe naos.
[PICTURA] Pictura iniţială s-a făcut în anul 1914 de Vasile Mărgărit . În interior, biserica are pictură neobizantină în întregime, pictura de pe pereţi fiind restaurată în anul 1932 de Dl. Cardaş din Tulcea, iar pictura de pe catapeteasmă de către Gh. Mihăescu. ” La data de 21 noiembrie 1932 are loc sfinţirea bisericii din satul Mireasa de către Preasfinţitul Gherontie, după cum este consemnat în documentul de sfinţire: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh s-a făcut sfinţirea acestei sfinte biserici întru cinstea şi memoria „Adormirii Maicii Domnului” sub domnia preaînălţatului şi binecredinciosului nostru rege Carol al II-lea, sub Arhipăstoria Prea Sfinţitului D.D. Gherontie, Episcop al Eparhiei Tomisului şi Durostorului în anul mântuirii una mie nouă sute treizeci şi doi, luna noiembrie, ziua douăzeci şi unu, Ministru al Instrucţiunei şi Cultelor fiind Dl. D. Gusti, Prefect al judeţului Constanţa Dl. Al. Petru, iar preot paroh, Economul Epaminonda Mihăilescu. Slujba sfinţirii s-a făcut de către Prea Sfinţitul D. D. Gherontie, înconjurat de Prea Cucernicul Protoiereu A. Poţincu, de preoţii Gheorghe Popescu – Râmnicu de Jos, D. Danciu – Nistoreşti, Ştefan Duţu – Gura Dobrogei şi Dl. Consilier Eparhial Constantin Ivănescu. Biserica a fost zidită prin străduinţa preotului Epaminonda Mihăilescu, Consiliului parohial, Comitetului de construcţie şi obştea poporului din parohia Târguşorul, satul Mireasa, judeţul Constanţa”. Fiind afectată de cutremurele din 1940 şi 1977, în anul 1987 se întreprind lucrări de reparaţii la biserica satului de către părintele paroh Tohăneanu Gheorghe Achim de la parohia Târguşor. În anul 2009 s-au executat tencuieli exterioare la biserica parohială, iar în anul 2012 s-au executat câteva reparaţii în interiorul bisericii, pardoseala acesteia acoperindu-se cu gresie şi fiind refăcute tencuielile la tavane.
[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deţine obiecte de valoare.
[ŞIRUL PREOŢILOR] Primul preot al bisericii din satul Mireasa, a fost părintele Epaminonda Mihăilescu (1911-1933), care era preot paroh la Parohia Târguşor. Din anul 1933 până în anul 1946 a slujit părintele Alexandru Mihăilescu, iar din anul 1946 Parohia Mireasa devine parohie de sine stătătoare, avându-l ca preot slujitor pe Părintele Alexandru Brănişteru, care era refugiat din Basarabia. Acesta slujeşte aici până în anul 1950, când biserica din satul Mireasa devine din nou filie a Parohiei Târguşor. Până în anul 2006, în biserica satului Mireasa slujeşte preotul paroh din Parohia Târguşor, iar din anul 2006 Parohia Mireasa devine parohie de sine stătătoare, preot paroh fiind părintele Stoica Nicolae. Ulterior, din septembrie 2008, preot paroh este părintele Anton Cristian.

C. CIMITIRUL se află situat la periferia satului, în apropierea şoselei ce leagă satul Mireasa de comuna Pantelimonu de Sus.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În posturi se oficiază slujba Sfântului Maslu cu preoţii din cadrul cercului misionar la care este arondată Parohia Mireasa.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] „Adormirea Maicii Domnului”; [ADRESA] Str. Dobrogei, nr. 20, satul Mireasa, comuna Târguşor, judeţul Constanţa; [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon şi site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Ionescu, M. D., Dobrogia în pragul veacului al XX-lea: geografia matematică, fisică, politică economică şi militară, Bucureşti, 1904; Şerbănescu, Mihail, Comuna Târguşor, judeţul Constanţa, Ed. Romart Design, 2007; Dosar nr. 51, caseta 96, Parohia Târguşor, 1910-1922; Dosar nr. 57, caseta 109, Anul 1930-1947, Sfânta Episcopie de Constanţa, Parohia Târguşor; Dosar nr. 155, caseta 20, Târguşor, Protoieria Medgidia 1987-1992.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *