Parohia Grădina

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în localitatea Grădina, localitate aşezată pe şoseaua interjudeţeană Târguşor-Râmnicu de Jos, pe firul râului Casimcea şi la ieşirea din Defileul Cheilor Dobrogei. Acesta este o impresionantă rămăşiţă a lanţului de Munţi Hercinici care prin uriaşele ei stânci, modelate în fel şi chip de eroziunea vânturilor, lasă impresia stranie a unor „canioane” din vestul american. Această aşezare a purtat la începutul secolului denumirea turcească de „Tocsun” (Grădina), fiind una din localităţile întemeiate de o masivă populaţie tătaro-musulmană (cca. 60.000 de suflete), strămutată din Crimeea în centrul Dobrogei, între anii 1858-1860, de către Sultanul Abdul-Megid, care de altfel a şi dat numele său oraşului nou înfiinţat-Medgidia.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI între 1936-1939 s-a ridicat acest sfânt locaş creştin, Biserica „Cuvioasa Parascheva”, la lucrările respective au participat benenevol şi musulmanii turco-tătari din localitate. Biserica nu este pictată în interior, ci numai văruită și tencuită. Pictura icoanelor de la catapeteasmă a fost făcută de către pictorul George Caradaş din Tulcea.
[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica a fost ridicată din iniţiativa credinciosului Gheorghe Bangal care a şi donat terenul aferent. Această biserică poarta hramul „Cuvioasa Parascheva” şi a fost construită din piatră şi cărămidă, în formă de „Cruce Greacă”, cu dimensiunile L=15,25 m; l=6,22 m; 10,30 m la abside şi o înălţime de 5,90 și 15 m. În decursul anilor i s-au mai făcut uşoare reparaţii de întreţinere, dar degradările atât la interior cât şi la exterior şi-au spus cuvântul, încât în anul 1990 s-a executat reparaţia capitală la exerior şi învelirea cu tablă rusească a acoperişului, iar în anul 1994 a fost executată reparația capitală la interior şi pregătirea pentru pictură. În anul 2003 s-au adus pereții interiori în stadiul de pictură tip ,,frescă” administrându-se pereților o tencuială din nisip, câlți și o mică parte ciment. Tot în acest an, 2003, s-a început lucrarea de pictură tip ,,frescă” care s-a încheiat în anul 2007.

[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deţine obiecte de valoare.
[ŞIRUL PREOŢILOR] Dintre preoţii care au slujit în biserică, amintim pe: Pr. Bolba Aurel, Pr. Carabuz Florin.

C. CIMITIRUL. Se află în întreţinerea Primariei comunei.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În prezent se desfăşoară activități de ajutorare a celor nevoiași.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Cuvioasa Parascheva”; [ADRESA], Loc. Grădina jud. Constanţa; [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Arhivele Parohiei Grădina, Registru inventar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *