Parohia Canlia – Filia Izvoarele

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII FILIEI PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V.GEOGRAFIC, ISTORICO – DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Filia Izvoarele aparţine de Parohia Canlia, comuna Lipniţa, Protopopiatul Altinum, Arhiepiscopia Tomisului Constanţa. În trecut numele era Pârjoaia, de la arderea bălăriilor şi al stufărişului prin pârjol de locuitori sibieni şi braşoveni care îşi păşteau turmele de oi prin aceste locuri. Actuala denumire de Izvoarele o are de la mulţimea izvoarelor de apă din zonă. Satul Izvoarele a făcut parte din comuna Canlia, Raionul Adamclisi, Regiunea Dobrogea, este aşezat în Sudul Dobrogei chiar pe malul drept al Dunării la 9 km de şoseaua naţională Constanţa – Ostrov. La Est satul Izvoarele se mărgineşte cu Satu-Nou; la Vest cu punctul Dervent la Sud cu satul Canlia, la Nord cu Dunărea. După mărturiile oamenilor din sat, acest sat dăinuie din anul 1812 deoarece pe malurile Dunării existau patru iernatice pentru corăbii, şeici şi vase pescăreşti pe timp de iarnă. În această privinţă ei pretind că s-au întâlnit cu marinarii şi proprietarii de vase al căror jurnal de bord din tată în fiu pretindea acest lucru. În orice caz, satul Izvoarele este mai vechi decât satul Canlia şi Satu-Nou – 1830 – deoarece în anul 1828 îşi avea propria biserică. Satul avea o sută de familii, fiind format din patru ramuri: Vănescu, Torică, Dode şi Purcărea. Aceştia munceau la Cooperativa Agricolă de Producţie, ocupându-se şi cu creşterea vitelor plus cultivarea viţei de vie, având o stare materială mediocră. Ei afirmau că moşii şi strămoşii lor s-au pomenit aici. Izvoarele (Pârjoaia) fiind chiar pe malul Dunării, un punct pescăresc important a atras desigur de pe timpuri, pescari şi în special lipoveni, care s-au stabilit aici. Având în vedere că oamenii din Pârjoaia erau blânzi, înalţi şi buni la suflet, duceau o viaţă patriarhală, erau izolaţi, din cauza lipsei căilor de comunicaţie, de alte sate. Odată cu trecerea trupelor ruseşti pe aici şi a marinarilor de pe vase în 1944 – 1945 aceştia au mărturisit că biserica datează din 1828 şi că toate scrierile, cărţile, icoanele sunt slave. În acest sat uitat de toţi, regimul de democraţie populară a zidit o frumoasă şcoală, un magazin sătesc şi a introdus lumina electrică.

B. ISTORICUL BISERICII FILIEI PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI. ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica are formă de corabie cu pereţi-de-gard şi chirpic, este acoperită cu olană și are lungimea de 17 m, lăţimea de 7, 60 m şi înălţimea de 2,50 m. Sfântul altar nu prezintă turle şi străni, nu este pictată în interior, are o catapeteasmă simplă al cărui schelet este aplicat cu icoane, ale căror donatori sunt scrişi cu litere şi nume slave.
[PICURA] Pictura este Bizantină şi toate icoanele mari lucrate în ulei pe lemn, se păstrează bine şi seamănă foarte mult cu cele de la Canlia. Pictorul bisericii este necunoscut.
[OBIECTE DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Avem doar minee.
[ȘIRUL PREOȚILOR] Preot Iancu Popescu, Preot Nicolae Economu, Preot Boris Lupaşcu, Preot Toma Gheorghe, Preot Nicolae Ciorbaru, Preot Ciotei, Preotul Tohăneanu Gh. Achim. 1982-1986, Preot Dichiu Iulian 1986 -1989, Preot Lazarciuc Petru 1990 – 2002, Preot Ghiţă Ionel 2002.

C. CIMITIRUL (numele personalităţilor bisericeşti sau laice înmormântate aici): Nu este cazul.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] În seara de lăsatul secului avea loc strigarea peste sat, în ziua Sfântului Toader se fierbea porumb şi se împarţea pentru cei adormiţi, sărbătorile de iarnă cu colindele lor frumoase, nunţi, botezuri. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă copii din familiile nevoiaşe au primit daruri din partea mai multor persoane cu suflet mare.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a] Vizite pastorale, serbări şcolare, cântece patriotice cântate de copii, copiii din familiile nevoiaşe au primit daruri din partea mai multor persoane cu suflet mare. Sfânta Biserică a împărţit broşuri, cărţi de rugăciuni, icoane, candele, iconiţe, cruciuliţe. Copiii, la sfintele sărbători, participă activ cu rugăciuni şi cântări în comun, din cadrul Sfintei Liturghii şi nu numai.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] ,,Sfântul M. Mc. Dimitrie”; [ADRESA] Satu Izvoarele, comuna Lipniţa, judeţul Constanţa; [OFICIU PAROHIAL. NU SE INDICĂ NUMERE SAU ADRESE DE E-MAIL PERSONALE] parohiacanlia@yahoo.com,Nu are telefon și site oficial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *