Parohia Canlia

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [TOPONIMIE, REZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORIC – DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Canlia este situată în comuna Lipniţa, judeţul Constanţa și face parte din protopopiatul Altinum. Numele localităţii provine: „de la Gura Canliei, o ceată de mocani voinici, trecuţi fără de veste, pe o noapte de catran, înot, de dincolo, din Balta Ţării, se taie cu turcii pentru nevestele şi fetele lor furate. Şuvoiul înspumat al sângelui spală gleznele cailor, iar locului aşa-i rămâne numele – Canlî – însângerat, Deré-vale” . Satul făcea parte din Raionul Adamclisi, Regiunea Dobrogea şi este aşezat în sudul Dobrogei, nu departe de graniţa cu Bulgaria, pe dreapta şoselei Constanţa – Ostrov, având până la şosea o distanţă de 2 km. Satul Canlia se învecinează la Est cu satul Coșlugea, la Nord cu Satu-Nou, la Sud cu livezile I.A.S. Lipniţa. Cu oraşele: Băneasa la 20 de km – sediul raionului – la 30 de km de Călăraşi şi la 124 km de Constanţa. Satul a luat fiinţă în anul 1830 având ca primi locuitori colonişti de origine bulgară din Rusciuc şi Varna. Satul era vizibil de pe Dunăre şi din cauza bolilor s-a mutat în anul 1850 pe locul unde se află astăzi. Urmaşii acestor colonişti au părăsit satul Canlia în 1940 – 1941 plecând în Bulgaria prin cedarea Cadrilaterului şi în locul lor au venit locuitori de origine românească de acolo. Satul Canlia avea 250 de familii dintre care 230 români şi 20 mahomedani. Toţi lucrau în Cooperativa Agricolă de Producţie şi I.A.S. Lipniţa, starea materială era între mediocră şi bună. Timp de câţiva ani de zile la căminul cultural din sat se adunau tineri pentru diferite activităţi culturale cum ar fi: piese de teatru, cântece populare, cântece patriotice, recital de poezii şi dansuri populare. În centrul satului se află monumentul eroilor căzuţi la datorie pentru neam şi ţară din cel de al doilea război mondial.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI. ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Coloniştii bulgari în 1863 au pus temelia actualei biserici, iar în următorul an, la 14 octombrie, după ce mai întâi i s-a dărâmat un metru din înălţimea ei din ordinul Paşei Ali, pe motiv că înălţimea iniţială întrecea minaretul moscheiei, biserica a fost sfinţită de un episcop grec, cu sediul la Silistra. Biserica a fost zidită pe un loc viran având forma de corabie, zidurile din piatră brută, groasă 0, 60 – 0,80 m şi după felul în care este lucrată nu impune existenţa unui arhitect, ci a meşterilor locali. Războiul din 1877 precum şi cel din 1913 – 1918, aducând stricăciuni locaşului, preotul Iancu Popescu care a urmat după preotul bulgar şi după cel român Nicolae Economu, a reparat zidăria, a construit cele două turle, a pardosit interiorul cu piatră lată şi a construit strana arhierească şi strănile credincioşilor. În anul 1966, preotul Nicolae Ciorbaru a făcut următoarele reparaţii: a refăcut acoperişul, a făcut tencuieli exterioare, a făcut soclu de jur împrejur, a vopsit turlele ataşând burlane şi jgeaburi plus pardoseala cu beton a celor două camere, care servesc pentru magazie şi cancelarie. [PICURA] Biserica nu este pictată în interior, ci posedă numai catapeteasma pictată în ulei pe lemn în stil bizantin. Pictorul este necunoscut, iar pictura este artist executată şi se păstrează bine. Datele de pe icoane împreună cu donatorii lor datează din anii 1862 – 1863, iar pictura seamănă total cu cea din comuna Viile.
[OBIECTE DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI]
[ȘIRUL PREOȚILOR] Preot Nicolae Economu, Preot Iancu Popescu, Preot Toma Gheorghe, Preot Boris Lupaşcu, Preot Nicolae Ciorbaru, Preot Ciotei, Preotul Tohăneanu Gh. Achim 1982-1986, Preot Dichiu Iulian 1986 -1989, Preot Lazarciuc Petru 1990 – 2002, Preot Ghiţă Ionel 2002 – prezent.

C. CIMITIRUL. Numele personalităţilor bisericeşti sau laice înmormântate aici: Cântăreţ bisericesc Munteanu Marin d. 1967, învăţător Mălina Vasile d. 1968, preot Boris Lupaşcu – d.1980; cântăreţ bisericesc Duţă Nicolae d. 2005, învăţătoare Clement Niculina d. 2013.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE IN TRECUT: [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Tabăra de creaţie şi pictură se desfăşura în perioada de vară – cu expoziţie de pictură, cu tema: peisajele şi casele satelor din jur, în căminul cultural se organizau baluri, dansuri populare, spectacole de muzică populară, nunţi, botezuri; în perioada de iarnă, colindători din ceata mare primeau în dar din partea fetelor coroane de brad împletite în jurul pălăriilor, pe care le împodobeau la căminul cultural. Au fost organizate pelerinaje şi tabere de tineret la sfintele mânăstiri din mai multe părţi ale ţării printre care amintim: Moldova, Oltenia, Ardeal şi Bucureşti.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI: [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a] Ca activităţi pastoral-misionare s-au făcut vizite la credincioşi, sfinte slujbe, tinerii au fost îndemnați să viziteze pe cei bolnavi, a fost implementat proiectul naţional ,,Alege şcoala”, iar copiii au primit trei premii la tabăra de creaţie. Există un parteneriat de colaborare cu grădiniţa şi o bună colaborare cu profesorul de religie; s-au organizat pelerinaje în Moldova şi la Mânăstirea Sfântul Apostol Andrei. S-a mers în pelerinaj pe jos cu copiii de multe ori la Sfânta Mânăstire Dervent. Au fost organizate serbări şcolare, recitaluri de cântece patriotice interpretate de copii cu ocazia Zilei Eroilor. Copiii din familiile nevoiaşe au primit daruri din partea mai multor persoane cu suflet mare; din partea sfintei biserici li s-au dăruit broşuri, cărţi de rugăciuni, icoane, candele, iconiţe, cruciuliţe în dar. Implicarea copiilor la sfintele sărbători și îndemnați să participe activ cu rugăciunea şi cântarea în comun a cântărilor bisericeşti şi a rostirii rugăciunilor din cadru Sfintei Liturghii şi nu numai. Implicarea copiilor spre înfrumuseţarea lăcăşului de cult, păstrarea şi îngrijirea locului de lângă monumentul eroilor.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] Biserica cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi ,,Sfântul Nectarie”, [ADRESA] strada Nucilor, sat Canlia, comuna Lipniţa, judeţul Constanţa; [OFICIU PAROHIAL. NU SE INDICĂ NUMERE SAU ADRESE DE E-MAIL PERSONALE] parohiacanlia@yahoo.com. Nu are telefon și site oficial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *