Parohia Oltina

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂȚI D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO/DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]. Parohia Oltina, face parte din Protoieria Altinum-Oltina, jud. Constanța, Arhiepiscopia Tomisului Constanța, are hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe. Numele de Oltina vine de la Altinum o veche cetate romană pe malul dobrogean al Dunării. La schimbarea denumirii din Altinum în Oltina s-a ajuns prin transformarea lui A în O chiar din epoca romană.

Această transformare a fost dovedită prin înscripția privind sfârșitul lui Decebal, unde numele împăratului Traianus este scris Troianus deci cu O în loc de A. Așezare geografică: se află pe drumul județean 391, la 12 Km nord de Băneasa, la 50 Km nord-vest de Adamclisi și la 115 Km de Constanța pe malul Dunării, în Podișul Oltina. Se învecinează la nord cu Dunărea, la est localitatea Viile la sud localitatea Răzoarele, iar la vest cu lacul Oltina și localitatea Satu Nou. Localitățile Răzoarele și Satu Nou sunt componente ale comunei Oltina. Oltina înseamnă în limba romană,,val de apărare”, pentru că aici s-a aflat în sec.I-IV reședința unei garnizoane militare romane, iar atestarea vieții romane pe meleagurile Oltinei le aflăm în,,Istoria Românilor”, vol.3, Editura București 2001, în care găsim dovezi arheologice, existând aici urmele unui cuptor roman de cărămidă cu inscripția împăratului Anastasius (419-518). De asemenea, avem dovezi la Arheologul Pamfil Polonic și Grigorie G. Tocilescu, o amforă greacă sec. I-IV, Paul Anghel în lucrarea,,Victoria de la Oltina”, București 1961, face o amplă prezentare a localități Oltina, a preocupărilor locuitorilor acestei zone, precum și a credinței creștine, călăuzit de directorul școlii de atunci, profesor pasionat de istorie Dumitru Simionescu. Din cele mai vechi timpuri locuitorii Oltinei s-au preocupat cu agricultura, pescuitul, albinăritul, creșterea vitelor și lucrarea viței de vie, ocupația de bază și azi precum și fabricarea țiglei și a cărămizilor din pământ. Atunci erau organizați în fostul C.A.P. acum în Asociații Agricole. Datorită implicării localității, implicit a locuitorilor ei în războiul de independență 1877-1878 și a războaielor din 1916 și 1944 este ridicat în centrul comunei în fața Primăriei un monument al eroilor care s-au jertfit pentru apărarea credinței strămoșești și a gliei străbune.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE OLTINA [ISTORIA ZIDIRII EI] În Parohia Oltina a existat pentru nevoile spirituale ale credincioșilor o biserică veche din anul 1864-1868 în formă de corabie, cu o temelie din bârne de stejar, fără podoabe și pictură de preț. Bârnele de la temelie putrezind a fost nevoie ca biserica veche să fie dărâmată în anul 1975, lucrare întreprinsă de Pr. Constantin Lungu împreună cu membrii Consiliul parohial.
[ȘIRUL PREOȚILOR CARE AU SLUJIT ÎN BISERICA VECHE] Dintre preoții care au activat în Biserica veche amintim pe: Pr. Ioan Georgescu născut în anul 1887 și a activat ca preot paroh din 1916 până în 1944, fiind înmormântat în curtea Bisericii, apoi Pr. Arghir Brăteanu, Pr. Nicolae Dinu, iar din 1968 Pr. Constantin Lungu, cel care în 1975 împreună cu credincioșii a dărâmat biserica veche și într-un singur an biserica nouă a fost gata. Sfințirea locului și punerea pietrei de temelie s-a oficiat de către un sobor de preoți având în frunte pe P.S.Gherasim Constănțeanul și pe P.C.Protoiereu Nicolae Virgiliu. Elaborarea documentației cât și lucarea de edificare a bisericii noi au fost încredințate unei echipe de la Cooperativa Constructorul din Constanța, avându-l în frunte pe Dl. Victor Osoloși. De mare ajutor au fost și meșterii locali, care au lucrat alături de constructori, la tencuieli interioare și exterioare, dar și de ajutorul moral, material și fizic oferit de credincioșii întregii parohii, care s-au îngrijit de acordarea hranei pentru constructori, de procurarea nisipului din dunăre și a pietrei din carierele vecine, a cărămizilor și cimentului, care soseau de obicei noaptea și erau foarte repede descărcate. Toți credincioșii parohiei au fost una în credință, în gând și faptă, așa încât, în anul următor 1976 pe 20 mai a avut loc slujba de târnosire a sfântului locaș și mare sărbătoare a Parohiei Oltina la care au fost prezenți; I.P.S: Antim al Tomisului și Dunării de Jos Galați și P.S. Epifanie Tomitanul Episop Vicar.
[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica este în formă de cruce greacă înscrisă, având dimensiunile de 30 m lungime și 12 m lățime, cu o singură turlă inițial. Deși în plină eră comunistă, având o simplă autorizație de reparație a bisericii s-a realizat acest măreț monument datorită faptului că organele locale, prin grija D-lui Primar Marin Costea de atunci, nu a lezat în nici un fel construirea bisericii din Oltina, dimpotrivă a acordat mult sprijin. Din momentul târnosirii și până la finele anului 1980 a urmat o întrecere între credincioși în dotarea sfântului locaș cu cele necesare, s-au făcut donații două policandre, steaguri, catapeteasma și mobilierul au fost procurate de la atelierele Patriarhiei, de la M-rea Plumbuita. De la târnosirea din 20 mai 1976, în noua biserică cu hranul Sf. Mare Mucenic Gheorghe, a slujit în continuare până în 1978 Pr. Constantin Lungu, în toamna anului 1979 a fost numit Pr. Țeugea Ion Gheorghe, care a pictat interiorul bisericii în frescă, pictor fiind Nicolae Rădulescu din Constanța.
[ANEXE]: În aceeași perioadă a fost ridicată clopotnița și magazia anexă. În 1980 pe 21 mai a fost sfințită pictura interioară de către I.P.S. Antim de la Galați. În anul 1985 a fost numit preot Dascălu Vasile, care a realizat gardul de la fațadă și laterală stânga. La 1 septembrie 1990 a fost numit preotul Cloșcă Marin, actualmente Protopop al Protoieriei Altinum, care dotează Biserica cu încălzire centrală, aer condiționat, modernizează Biserica, construindu-i două turle pe față. În anul 2004 pe 4 mai Biserica este resfințită de către I.P.S.Teodosie Arhiepiscopul Tomisului. În fața Bisericii se construiește un aghiasmatar, o magazie de lumânări și actualul sediu al Protoieriei Altinum, care se află în curtea bisericii. În iulie 2011, prin donația familiei Ungureanu Stan și Maria, se realizează pictura exterioară, pe frontispiciu cu sfinții dobrogeni de-a stânga și dreapta mozaicului Sf. Gheorghe, aceasta a fost sfințită pe 31 iulie 2011 de către I.P.S. Teodosie cu un sobor de preoți și Preotul Iconom Stavrofor Protopop Cloșcă Marin. Cu această ocazie a fost hirotonit și fiul său Cloșcă Mihai-Marinel preot la Parohia Oltina.
[OBIECTE DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Menționăm că toate icoanele vechi din catapeteasmă și interiorul bisericii, dar și cărțile vechi au fost preluate la Muzeul Protoieriei Medgidia. Nu avem obiecte de cult vechi, cu excepția cazanului de botez din 1896 din aramă. Dintre cântăreți de seamă avem pe Dl. Delicostea Stan, Dincu Gheorghe, Curt Tudor și Marin Viorel în prezent. Menționăm că Parohia Oltina a avut și filiala Strunga, care în prezent s-a transformat în Mânăstirea Strunga, un așezământ monahal de maici.
[ȘIRUL PREOȚILOR] …………….

C. CIMITIRUL. Cimitirul Parohiei Oltina se află în vatra satului, avea o suprafață de 5000m2 și a fost extins cu încă 8000m2. În cimitir avem mormintele D-lui Prof. Dumitru Sanda, soția sa Învățătoare D-na Sanda Maria, D-l. Prof. Director Rencu Nicolae și mormântul fostului Primar Costea Marin, precum și al epitropilor Marin Stan și Babasanda Petre.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Creștinii au fost călăuziți la întrajutorarea construirii caselor de locuit, iar celor săraci li s-au ridicat case pe cheltuiala comunității.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITATI PASTORAL – MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE s.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză cu copiii din parohie, după modelul,,Hristos împărtășit copiilor”; Parteneriat cu Școala Gimnazială Oltina, prin Pr. Cloșcă Mihai- Marinel care este profesor de religie pentru copiii parohiei. Se organizeză cu copii parohiei serbări de Crăciun, de hram și de ziua Oltinei.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HARM] ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” [ADRESA] Str.Portului, Nr.121, Loc.Oltina, jud.Constanța. [OFICIU PAROHIAL.] Nu are telefon și adresa de e-mail.

SURSE BIBLIOGRAFICE: Adrian Rădulescu și Ion Bitoleanu – ,,Istoria Românilor dintre Dunăre și Mare”, București.1979; ,,Analele Dobrogei”- anul X, 1929, Anul XI,1930, Anul XII,1931; Ion Bornea, Ștefănescu Ștefan, -,,Din Istoria Dobrogei”, vol. III, București.1971; Lefterică Ene, -,,Monografia Comunei Oltina, jud.Constanța”, Constanța, 2005; Paul Anghel, – ,,Victoria de la Oltina”, București. 1961; Radu Vulpe, Ion Bornea, – ,,Românii de la Dunărea de Jos”, București. 1968; Radu Vulpe, Ion Bornea, – ,,Din Istoria Dobrogei”, vol. II 1968.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *